Stichting Voorkomen en Verminderen Schuldenproblematiek
(Stg VeVS)

Stg VeVS wil een bijdrage leveren aan het voorkomen en verminderen van problematische armoede- en schuldenproblematiek. We willen dat bereiken door informatie voor deze doelgroep beter toegankelijk te maken. Veel informatie is wel ergens te vinden, maar voor de meeste mensen is de juiste informatie moeilijk te vinden en ook moeilijk te begrijpen. Door het ontwikkelen en beheren van een goed databestand kan dat dienen als een wegwijzer om uit armoede en problematische schulden te komen.

Stg VeVS ziet armoede en schulden als iets waar verandering in gebracht kan worden. Stap-voor-stap het leven weer op de rit krijgen. Voor de ene persoon is het één of twee stappen die zij zelf kunnen zetten, voor anderen is het (soms) een moeizame wandeling waar zij veel steun bij nodig hebben. Het is nooit alleen een kwestie van geld, daarom willen wij mensen een handvat bieden waarmee zij geholpen worden.

“Dankzij ‘Stap-uit-Armoede.nl’ komen we er weer bovenop.”

Doel van de stichting

De stichting wil haar doel realiseren door:

  1. Het laten bouwen van een goede databestand dat door meerdere mensen beheerd kan worden;
  2. Het werven en trainen van medewerkers die mede verantwoordelijk (willen) zijn voor het aanleveren van lokale en regionale informatie;
  3. Het laten bouwen van een goede website waarin de beschikbare informatie logisch en eenvoudig bereikbaar is voor alle mogelijke doelgroepen;
  4. Zorgdragen voor het up-to-date houden van de informatie gedurende een minimale periode van tien jaar.
Om dit te realiseren is geld nodig. Niet veel, maar wel noodzakelijk. We willen een systeem bouwen dat betrouwbaar is en dat zeker tien jaar mee kan. Een aantal mensen en organisaties hebben al hun medewerking toegezegd, maar er is meer nodig.

Het bestuur van de stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit maatschappelijk betrokken mensen die de belangen van de stichting behartigen en toezien op het juist besteden van de beschikbare middelen.
De stichting is opgericht in 2016 door de bestuursleden
Jan Nijenhuis (ICT-ondernemer) en Adrie Brands (Schuldhulpverlener).
Voorzitter/secretaris is Kees den Ridder (Directeur VMBO-school) en penningmeester is Ton Timmerman (Accountant).

De stichting is ingeschreven bij de KvK Eindhoven onder nummer 856352330 en statutaire gevestigd te Best.
Postadres is Postbus 244, 5680 AE Best.
e-mail stgvevs@gmail.com

“Niet voor iedereen is alle informatie even gemakkelijk te vinden.”

Wat gaan we dit jaar doen?

  1. We starten een fondswervingscmpagne om een webbased invoersysteem voor een landelijk databestand te bouwen. Met dat invoersysteem kunnen meerdere mensen, verspreidt over het land, gelijktijdig informatie invoeren.
  2. De informatie wordt opgenomen in het databestand van de Digitale-Sociale-Kaart. In dat bestand staat nu al een grote hoeveelheid informatie welke relevant is voor de te bouwen zoektool van Stap-uit-Armoede.nl, maar is nu een single-user versie van Access.
  3. We gaan mensen verspreidt over het land benaderen met de vraag om lokale en regionale informatie in te voeren. Die mensen krijgen een training en kunnen daarna zelfstandig aan de slag.
Op deze manier gaan we verder werken aan een landelijk databestand van alle mogelijk diensten om mensen met problematische armoede en schulden te helpen. We richten ons naast de professionele hulpverleners ook op de vele lokale en regionale initiatieven van vrijwilligersorganisaties.

Kijk op www.DiSK-Schuldhulp.nl voor een eerste aanzet. Organisaties die hierin zijn opgenomen, komen uit het bestand van de Digitale-Sociale-Kaart.nl. Het zijn betaalde vermeldingen of vermeldingen die we via een contract met een gemeente hebben opgenomen.

Download hier de folder (PDF-formaat) van ons initiatief.

We richten ons op de volgende organisaties:

Informatie en advies
Nibud
Maatschappelijk werk
Sociaal raadslieden werk
Budget advies
Vrijwillige hulpdiensten
Humanitas afdelingen
MEE
Vluchtelingenwerk

Schuldhulpverlening
Sociale diensten
Kredietbanken
Schuldsanering
Budget beheer
Bewindvoering

Extra inkomsten
Gemeentelijke sociale dienst
Charitas
Kredietbanken
Steunfondsen
Subsidies
Sociale Verzekeringsbank

Kostenbesparing
Voedsel- en kledingbank
Dress for Success
Ruil- en Letskringen
Kringloop warenhuizen
Vincentius verenigingen
Vrijwillige hulpdiensten

Ondersteuning en activerende hulp
Welzijnsorganisaties
Kerken en moskeeën
Humanitas
Emmaus stichtingen
Leger des Heils
Maatschappelijke opvang
Rode Kruis Welfare
Dagbestedingscentra
Vrijwilligerscentrales
Re-integratie organisaties
Vrijwillige hulpdiensten
Vriendendiensten en
maatjesprojecten

Informatie en juridische bijstand
Rechts- en Wetswinkel
Sociale advocatuur
Vakbonden / -centrales
Mediation organisaties
Steunpunten / belangenorganisaties
Vluchtelingenwerk
MEE

“Ik zoek voor mijn cliënt een maatje die haar helpt orde te houden in haar administratie!”

Hoe nu verder?

We zijn op dit moment op zoek naar partnerschappen en enthousiaste medewerkers in het werkveld om Stap-uit-armoede.nl te realiseren. Daarvoor kijken we onder meer bij de rijksoverheid, gemeentelijke en regionale sociale diensten, organisaties voor schuldhulpverlening, kredietbanken en maatschappelijk werk instellingen.

Klankbord
Mensen die in een (digitaal) klankbordgroep zitting willen nemen zijn van harte welkom. Samen bekijken we welke verwachtingen er zijn voor een dergelijk instrument. Waar moet deze website zeker aan voldoen en welke informatie moet er zeker op staan? Meld u aan!

 

Financieel
Om dit project te realiseren willen we in contact komen met partners die een financiële bijdrage kunnen leveren, in eerste instantie om het product te ontwikkelen. In tweede instantie hopen we financiën te vinden voor de continuïteit.

Draagvlak / Ambasadeurs
Als laatste zoeken we enthousiaste ambassadeurs die mee willen denken over de continuïteit. Netwerkers die de zoektool in een breder verband kunnen introduceren.

Reacties kunnen naar
info@stap-uit-armoede.nl

 

 

De initiatiefnemers:

De te ontwikkelen website Stap-uit-armoede.nl wordt gerealiseerd door Stichting Voorkomen en Verminderen Schuldenproblematiek gevestigd te Best in samenwerking met Onderzoeksburo DiSK, gevestigd in Oirschot.

 

Eerder realiseerden Onderzoeksburo DiSK de volgende succesvolle diensten:
www.Digitale-Sociale-Kaart.nl
www.DiSK-Eindhoven.nl
www.SubsidieScanner.nu
www.DiSK-Breda.nl en voor 70 andere gemeenten.
www.DiSK-Veteranen.nl
www.IkWilVrijwilligerswerkDoen.nl