Waar kunt u terecht?

Omarmen Vught     Vincentius Heusden     Sociaal Wijkteams Dordrecht    

Stap uit problematische armoede en schulden ! !

De website Stap-uit-armoede.nl wordt een online “zoek-tool” voor hulp en advies bij het terugdringen van problematische armoede- en schuldenproblematiek. Alle informatie die nu verspreidt op internet beschikbaar is, straks op één website. Netjes geordend, geschreven in begrijpbare taal. Eenvoudig toegankelijk voor publiek én voor professionals die hulp verlenen.

We willen met deze “zoek-tool” informatie beter en sneller toegankelijk maken om zo mensen te helpen hun armoede- en schuldenproblematiek onder controle te krijgen of te houden.

Stap-uit-armoede ziet armoede en schulden als iets waar verandering in gebracht kan worden. Stap-voor-stap het leven weer op de rit krijgen. Voor de ene persoon is het één of twee stappen die zij zelf kunnen zetten, voor anderen is het (soms) een moeizame wandeling waar zij veel steun bij nodig hebben.

“Dankzij deze ‘zoek-tool’ komen we er weer bovenop.”

Wat is het?

De website Stap-uit-armoede.nl is geen handleiding, maar een “zoek-tool” waarmee iedereen snel de juiste weg naar de juiste "hulp" kan vinden. Op basis van de persoonlijke situatie toont het relevante voorzieningen van organisaties die aansluiten bij zijn of haar hulpvraag. Inzicht in regelingen en wetten, overzicht van voorzieningen en organisaties, handige tips en trucs en links naar informatieve websites.

Armoede en problematische schulden ontstaan meestal niet van de ene op de andere dag. Hier liggen vaak een aantal kleine oorzaken aan ten grondslag. Mensen kunnen soms al geholpen zijn met een lees en schrijfcursus, soms is het doen van vrijwilligerswerk al een stimulans om nieuwe contacten op te doen en daarmee een goede dagbesteding op te bouwen waarmee men positiever tegen de toekomst aankijkt. Voor anderen is een meer structurele ondersteuning of maatjesproject wenselijk. Op alle relevante terreinen willen we informatie verzamelen.

Voor wie maken we het?

De website Stap-uit-armoede.nl is een openbaar toegankelijke website. Hulpverleners van allerlei disciplines kunnen snel en gericht informatie en adressen vinden voor doorverwijzingen. Burgers kunnen eenvoudig informatie vinden over regelingen, hulp en advies en kunnen direct met een organisatie contact opnemen.

Zowel lokale als landelijke organisaties zijn opgenomen in het bestand. Soms heeft men voldoende aan een eenvoudig instrument, maar in andere gevallen moet men echt door een professional uit de schulden geholpen worden. Hiervoor vindt men alle mogelijke diensten, instrumenten en adressen op deze website.

“Niet voor iedereen is alle informatie even gemakkelijk te vinden.”

Hoe doen we dat?

Veel informatie is nu reeds beschikbaar via internet. Veel relevante organisaties hebben al een eigen website waar belangrijke informatie te vinden is. Niet alle informatie is op eenzelfde manier te vinden. Je verdwaalt snel in een woud van informatie waar niemand meer uitkomen. Om de juiste informatie te vinden kost dat veel tijd, te veel tijd.

Samen met partners en belangrijke instellingen gaan we er voor zorgen dat alle beschikbare informatie via één website op één uniforme manier beschikbaar komt voor iedereen. Het gaat om informatie van zowel professionele als vrijwilligers organisaties in heel Nederland.

Kijk op www.DiSK-Schuldhulp.nl voor een eerste aanzet. Organisaties die hierin zijn opgenomen, komen uit het bestand van de Digitale-Sociale-Kaart.nl. Het zijn betaalde vermeldingen of vermeldingen die we via een contract met een gemeente hebben opgenomen.

Aandachtsgebieden:

Informatie en advies
Nibud
Maatschappelijk werk
Sociaal raadslieden werk
Budget advies
Vrijwillige hulpdiensten
Humanitas
MEE
Vluchtelingenwerk

Schuldhulpverlening
Sociale diensten
Kredietbanken
Schuldsanering
Budget beheer
Bewindvoering

Extra inkomsten
Gemeentelijke sociale dienst
Charitas
Stichtingen Leergeld en SAM&
Kredietbanken
Steunfondsen
Subsidies
Sociale Verzekeringsbank

Minder kosten
Voedselbank
Dress for Success
Ruilkringen
Letskringen
Kringloop warenhuizen
Vincentius verenigingen
Vrijwillige hulpdiensten

Immateriële hulp
Welzijnsorganisaties
Kerken en moskeeën
Humanitas
Emmaus stichtingen
Leger des Heils
Maatschappelijke opvang
Rode Kruis Welfare
Dagbestedingscentra
Vrijwilligerscentrales
Re-integratie organisaties
Vrijwillige hulpdiensten
Vriendendiensten en
maatjesprojecten

Juridische bijstand
Rechts- en Wetswinkel
Sociale advocatuur
Vakbonden / -centrales
Mediation organisaties
Steunpunten / belangenorganisaties
Vluchtelingenwerk
MEE

“Ik zoek voor mijn cliënt een maatje die haar helpt orde te houden in haar administratie!”

Hoe nu verder?

We zijn op dit moment op zoek naar partnerschappen en enthousiaste medewerkers in het werkveld om Stap-uit-armoede.nl te realiseren. Daarvoor kijken we onder meer bij de rijksoverheid, gemeentelijke en regionale sociale diensten, organisaties voor schuldhulpverlening, kredietbanken en maatschappelijk werk instellingen.

Klankbord
Mensen die in een (digitaal) klankbordgroep zitting willen nemen zijn van harte welkom. Samen bekijken we welke verwachtingen er zijn voor een dergelijk instrument. Waar moet deze website zeker aan voldoen en welke informatie moet er zeker op staan? Meld u aan!

 

Financieel
Om dit project te realiseren willen we in contact komen met partners die een financiële bijdrage kunnen leveren, in eerste instantie om het product te ontwikkelen. In tweede instantie hopen we financiën te vinden voor de continuïteit.

Draagvlak / Ambasadeurs
Als laatste zoeken we enthousiaste ambassadeurs die mee willen denken over de continuïteit. Netwerkers die de zoektool in een breder verband kunnen introduceren.

Reacties kunnen naar
info@digitale-sociale-kaart.nl

 

 

De initiatiefnemers:

De website Stap-uit-armoede.nl wordt verzorgd door Onderzoeksburo DiSK in samenwerking met Stichting Financieel Paspoort.